Hvad kan en lead auditor i ISO sammenhæng

En lead auditor er personen som er i stand til internt eller eksternt at overvåge og kontrollere virksomheden over de krav der er til en given ISO-certificering. I mindre virksomheder kan dette gøres i forbindelse med et andet job men i større mere komplekse firmaer er det oftest nødvendigt at have en lead auditor som har kendskab til alle kravene til certificeringen har tiden og mulighederne for at holde sig ajour med de skiftende krav.

Der er flere fordele ved at have en lead auditor fremfor en kombistilling

Der er mange fordele forbundet ved at have en uddannet lead auditor til ISO-certificeringer. Vedkommende skal ikke lægge under for andres pres og problemstillinger i forhold til deres arbejdsgange. Man kan forestille sig en produktionsvirksom at der er en del iso-krav som gør arbejdsgangene mere komplicerede og derfor ville driftschefen gerne undlade dem. Havde han kompetencen som lead-auditor kombineret med drift-chef titlen ville det skabe en intern konflikt hos ham og han ville indirekte forsøge at se hvor lidt han skulle gøre for at indfri kravene i stedet for at indføre reglerne 100%. Her er det nemmere at det er en udefrakommende, som kommer og dikterer hvorledes det skal gøres. Ydermere er det også nemmere ned af beslutningskæden såfremt medarbejderne bliver utilfredse. I det tilfælde kan skylden lægges over på lead-auditoren. Det er dog stadig chefens og lead-auditorens opgave at sørge for at alle ansatte forstår vigtigheden i at overholde iso kravene til en specifik certificering. Det kan både gavne bundlinjen, miljøet, arbejdsglæden og nedsætte sygefraværet.

 

lead auditor

 

Leadauditor indenfor arbejdsmiljø og miljø

Et godt eksempel på denne problemstilling er hvis man skal have en ISO-certificering i arbejdsmiljø. Så er der nogle problemstillinger der skal afdækkes, forhindres og adresseres. Arbejdsmiljø er en svær størrelse da det handler om menneskelig interaktion og menneskelige følelser. Derfor er det betydeligt nemmere at det er en udefrakommende som spørger de respektive medarbejdere og hvordan de har det med deres arbejdsmiljø. For er det eksempelvis deres nærmeste chef er det ikke sikkert de vil være ligeså åbne om problemstillinger. Og er de ikke åbne om problemstillinger og forbedringsforslag så vil disse punkter ikke kunne adresseres for auditoren og derved ikke kunne afhjælpes.

Det samme gør sig delvist gældende for miljøet. Driftsområdet har måske ikke samme tanker om bæredygtighed som auditoren og koncernchefen. Alle har deres delmål og de prøver selvfølgelig at efterkomme. For en driftchef vil det højst sansynligt være at få produceret så mange enheder som muligt så hurtigt som muligt. Derfor vil alle udefrakommende forhold, som sinker denne proces blive set som en trussel der skal elimineres. Det betyder ikke at driftschefen er et dårligere menneske eller at vedkommende er ligeglad med miljøet. Det betyder at vedkommendes fokus og drivkraft er lagt i driften og produktionen. Derfor er det igen nemmere at have en uddannet lead auditor som kommer og fortæller hvilke krav der skal rettes ind efter.